jr-korpa-magic circle

Spelmagie versus realiteit… Flirten met the magic circle of play

2020, het jaar van ‘blijf in uw kot’, of ‘ga in de buurt wandelen’. Onze realiteit, onze dagelijkse omgeving, voelde in 2020 vaak kleiner aan. We kwamen minder buiten, werden minder geprikkeld door nieuwe omgevingen of interacties,… 

Kon jij af en toe eens ontsnappen via spel? Kon jij spelmagie beleven? Die momentjes waarop je even helemaal in the zone was? 

In deze blogpost delen we onze inzichten over ‘spelmagie’, hoe we deze creëren en ‘inpassen’ in de realiteit. 

Zeg nu zelf, de tijd helemaal uit het oog verliezen tijdens een escape game, ravotten in de tuin, een kamp bouwen, zot doen op een verkleedfeestje,… Mensen zien opgaan in het spel: magisch toch? 

Met Breinbrouwerij spelen we via onze brouwsels met de grenzen tussen spelmagie en realiteit. 

We creëren (escape) games, trekken mensen even uit hun dagelijkse omgeving, maken speelse belevingen, introduceren spel in een veranderproces of marketing,… We brengen via een spel iets naar voor: een bepaald gevoel, inzicht, kennis,… waar we in de ‘reële’ wereld iets mee willen doen. 

We flirten met de grenzen van the magic circle of play’. 

Het was Huizinga (van de bekende ‘homo ludens’) die de the magic circle of play introduceerde. Het is de ‘aparte’ speelruimte waar je instapt eens je begint te spelen. Het is sociaal en vindt plaats in een aparte tijd en plek. Deze plek wordt door de spelers zelf gecreëerd, zij bepalen de grenzen. The magic circle of play kent immers niet per sé fysieke grenzen (zoals een spelbord). Wat denk je van een spelletje armworstelen spelen? Je bepaalt dan zelf wanneer het spelen start én stopt.

Spelen start dus vanaf het moment dat we zelf bepalen dat we beginnen te spelen en verloopt niet steeds gepland… Soms is het de kartonnen doos rond het speelgoed dat de grootste verbeelding teweeg brengt… 

“The game simply begins when one or more players decide to play” (Salen/Zimmerman 2004).

Elke circle of play kent ook eigen eigen sociale en psychologische regels. De manier waarop je iemand de weg coupeert of sneller af wil zijn zal immers anders bekeken en beoordeeld worden in een spelomgeving versus op straat op een random dag… Er tellen dus wat andere regels en normen 😉 

Goed nieuws dus! Jouw dagelijkse portie speelse magie heb je dus helemaal zélf in de hand. Maar we kunnen nog een stapje verder gaan met spel én realiteit. 

Spel versus de reële wereld

“Een goed ontwikkeld spel kan iedereen de realiteit laten vergeten!” 

Maar laat je de realiteit ooit echt los?

De magic circle is dus eerder iets transformatief. Je neemt elementen uit de reële wereld binnen én uit de speelzone. Bijvoorbeeld wie je bent, de rollen die je hebt t.o.v. de mensen met wie je het spel speelt,… neem je mee. 

Een spel winnen en verliezen heeft zo zijn voor- en nadelen…  

Denk maar aan spelletje Monopoly tegen jouw baas vs. tegen jouw eigenwijs neefje van 11 jaar… Welke situaties wil jij voorkomen? 

Deze context en inzichten nemen spelers mee in hun gedrag gedragen. Hoe belangrijk is het voor jou om te winnen? Vanaf wanneer komt die grens om vals te spelen of ‘de regels te interpreteren’ wat dichterbij? 

Hoe streng zal je de spelregels van Pandemic (ja brandend actueel) toepassen? Zin in een uitdagend interessant spel? Of willen we die stomme epidemie nu gewoon verslaan? 

Dit zijn drie frames die mee kunnen bepalen hoe je een spel aangaat: het spel als een sociale context waar je een bepaalde sociale situatie wil managen; het spel als ervaring waarin je een interessant spel wil spelen; het spel als doelgericht waarin je het spel wil winnen. 

De magic circle is dus eerder een imperfecte scheiding; een dunne, diffuse grens tussen de spelmagie en realiteit. Spelers bepalen de grens zelf en houden het al dan niet in stand… Dit is afhankelijk van prioriteiten op dat moment.

Eens je het spel verlaat, neem je ook ervaringen, betekenissen mee naar de reële wereld. Je leert iets bij.  Bijvoorbeeld over de teamdynamiek. Dit is voor ons als Breinbrouwerij heel interessant. Hoe kunnen wij die spelervaring zo ontwerpen dat je als groep of individu groeit? 

De spelzone als puzzelstukje

Bij het ontwerpen en creëren van een spel, bekijken we de magic circle best als een puzzelstuk. Het ontstaat als apart gegeven binnen een bredere context.

Bij spelontwerp creëren we een veilige speelomgeving binnen een specifieke context. We breken op die manier binnen in huidige sociale verhoudingen, patronen en gewoontes. We breken de grenzen open van bestaande regels, een bedrijfscultuur of interactiepatronen. Hierbij houden we rekening met de mogelijke frames (wat zijn de onderliggende doelstellingen voor de spelers), eerdere inzichten, (voor-)oordelen,… 

Spelers komen op die manier terecht in de doorsnede tussen de dagelijkse sociale omgeving en een magische spelomgeving. Een spelomgeving die op deze manier een veilige experimenteerruimte biedt: nieuwe manieren van interageren, ontmoeten,… 

Nieuwe spelmagieën creëren

Bon, allemaal goed en wel. Maar hoe doen we dat dan? Zo een puzzelstuk ontwerpen?

We starten met een goed begrip: we luisteren écht aandachtig: Wat zijn de doelstellingen van het spel? Zijn deze gedragen? Wat is de beginsituatie voor de spelers? Is deze voor iedereen hetzelfde? Hoe zit het met de motivatie om een spel te spelen?
 
We brengen in kaart: waar willen we naar toe? Welke stapjes moeten we zetten om daar te geraken?
 
We geven vorm
  • Inhoudelijk: welke inzichten worden meegegeven en hoe bouwen we dit op? We vertrekken vanuit het vertrouwde voor de deelnemers en sluiten aan bij een dagelijkse omgeving. 
  • Spelmatig: hoe zorgen we voor een motiverende speelomgeving die nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding stimuleert? We willen dat spelers in interactie groeien en leren. We creëren daarom op maat een scène, spelregels en voegen specifieke spelmechanismen toe. 

We zorgen voor een veilige spelomgeving

  • Duidelijkheid scheppen over de grenzen van de spelomgeving in plaats en tijd 
  • Doelstellingen verhelderen: wat is het doel van het spel? Spelmatig én inhoudelijk. 
  • Expliciteren van de rollen in het spel of zorgen voor avatars voor een makkelijkere overgang 
  • Zorgen voor een geleidelijke overgang: we bouwen op naar het spel toe, maar we bouwen na het spel ook terug af. Na een spannende introductie van de speluitdaging wil je toch écht niet de praktische spelregels horen, toch? 
  • Bepalen van de (spel)regels samen met de spelers 

Gek toch? Spelmagie kan overal spontaan ontstaan, dus ook op jouw thuiswerkbureautje. Maar toch lijken we iets te missen… hebben we meer prikkels nodig? Interactie? Uitdaging? Een georganiseerd spel?… Tijd om te experimenteren!