Workshops & trainingen

Constructief escapisme

In onze vaste locatie PLONG begeleiden we teams bij co-creatief probleemoplossen

In samenwerking met studenten sociale agogiek van de Vives Hogeschool werkten we een methodiek constructief escapisme uit. 

Vanuit de probleemoplossende principes die jullie ervaren in een spannend escape spel gaan we aan de slag met de casus die jullie als team meegebracht hebben. 

BRINK Experience

Brink Experience, dat is actief ervaren en groeien met jouw team. 

Met onze verrassende pop-up leeromgevingen gaan we in bedrijven en organisaties op een originele manier aan de slag met menselijke energie op de werkvloer. We bieden een leerlijn aan met drie pop-up leeromgevingen: Watt, Ampère en Volt. 

Elke formule kent zijn eigen focus en doelstellingen. Ze zijn opgebouwd als leerlijn maar kunnen ook afzonderlijk geboekt worden. We bieden zowel begeleiding aan teams met hun teamleader als aan teams van teamleaders. 

Brinkexperience formules

WATT

Elkaars energievermogen bespreekbaar, zichtbaar en begrijpbaar maken. 

Ampère

De menselijke stroomsterkte met / van jouw team samen stimuleren. 

VOLT

De netspanning in jouw bedrijf op een structurele manier duurzaam en florerend maken. 

Inbegrepen

Een Brinkexperience omvat:

  • een originele spelervaring waarin je samen als team beleeft en onderzoek
  • een onderbouwd theoretisch luik waarin je actief, ervaringsgericht leert
  • een praktijkgerichte transfer van inzichten naar de eigen werkcontext
  • brainfood en tools om nadien zelf met concrete actiepunten aan de slag te gaan binnen de eigen organisatie