Workshop creatief probleem oplossen

Samen uitdagingen aan?

In de workshop cocreatief probleem oplossen ervaar je als team het belang van probleemoplossende vaardigheden. 

De workshop vertrekt vanuit een gedeelde leerervaring in een escape game. Vanuit deze ervaring krijg je beter zicht op de bestaande aanpak binnen het team. Daarna gaan we dieper in op CPS als onderbouwd kader voor cocreatief probleem oplossen. 

Vanuit de spelervaring en de theorie verkennen we probleemoplossende principes bij het (h)erkennen en aangaan van uitdagingen. We zoomen ook in op reflexen en gewoontes die teams praktisch kunnen toepassen in hun eigen werkcontext.

Belang van cocreatief probleem oplossen

De wereld en de context waarin bedrijven en organisaties opereren wordt steeds complexer en evolueert steeds sneller. Ook klanten verwachten vaker meer een service op hun maat. Organisaties zien zich dan ook steeds veranderende uitdagingen op zich af komen. 

Inzetten op probleemoplossende vaardigheden van mensen is daarbij cruciaal. De uitdagingen van vandaag kun je immers niet langer blijven aangaan met oplossingen van gisteren. En wat te denken over de uitdagingen van morgen? Inzetten op het creatief potentieel van mensen is dus essentieel. 

Bij cocreatief probleem oplossen benut je de inbreng en talenten van iedereen in het team. Het laat toe om stapsgewijs ruimte te maken om inzicht te verwerven in een uitdaging. Tegelijk creëer je ruimte om ideeën te laten groeien, hoe gek ze misschien op het eerste gezicht lijken. Het zorgt er ook voor dat er weloverwogen keuzes gemaakt worden om tot een oplossingsaanpak te komen. 

Cocreatief probleem oplossen is vooral een set van gewoontes en reflexen die leven in professionele teams. 

Escape game als vertrekpunt

Een escape game kan heel wat in beweging zetten…

Een escape game is een spelformat dat inspeelt op samenwerking, nieuwsgierigheid en communicatie. Dat zijn essentiële aspecten bij het  verkennen van uitdagingen en uitwerken van oplossingstrategieën.

Een escape game is een closed game format: het hoofdprobleem en de eindoplossing staan in principe vast. Net hierom is het een krachtige leeromgeving. Je creativiteit wordt uitgedaagd om verschillende wegen naar die oplossing te verkennen en uit te proberen.

Het omlijnde karakter van een escape game vormt een laagdrempelige en duidelijke context om de principes en gewoontes van cocreatief probleem oplossen te ervaren en te oefenen. Door vaardigheden in een afgebakende format te oefenen, worden ze ook inzetbaarder bij complexere uitdagingen.

Reflecteren, leren en toepassen

Vanuit jullie gedeelde ervaring in de escape game gaan we aan de slag met hoe jullie als team samen uitdagingen aanpakken. 

We introduceren het CPS-model, scherpen jullie samenwerkings- en creatieve vaardigheden aan en maken samen de transfer naar jullie eigen werkvloer. 

Wat mag je verwachten?

Voor wie?

Praktische info

De introductieworkshop gaat door in PLONG op de historische Transfo-site te Zwevegem.

Verdiepende training

Wil je met je team dieper duiken in een bepaalde facet of case rond cocreatief probleem oplossen? We bieden ook verdiepende trainingen aan waarin we hier samen met jou dieper op in gaan. Dit gebeurt steeds in-house. 

Contacteer ons gerust met jouw vraag. 

Boek deze workshop

Wil je deze workshop volgen met jouw team? Of nog enkele vragen? Geef ons een seintje!