Breinbrouwerij?!

In onze snelle, veranderende samenleving willen we met Breinbrouwerij mensen terug dichter brengen bij zichzelf en elkaar.

Hoe kunnen we vandaag bewuster zijn van onze omgeving? De mensen rondom ons, onze context, de dynamieken en invloeden rondom ons…. We willen mensen triggeren en uitdagen om nét dat stapje verder te kijken en nieuwsgierig(er) te zijn. Als Breinbrouwerij willen mensen ondersteunen om samen aan de slag te gaan. 

“play is our natural way of adapting and developing new skills. It is what prepares us for emergence, and keeps us open to serendipity, to new opportunities. It is what prepares us for ambiguity.”

Spel is onze manier om doelstellingen te ondersteunen. 

Wat en hoe?

Een speels brouwsels kan vorm krijgen als een serious game met een expliciet doel, een gamification van een bestaande dienst,… We nemen steeds enkele ontwerpprincipes met ons mee. 

  • Onze ingrediënten: wat nemen wij mee in onze brouwsels? Welke theoretische kaders nemen we mee in ons brouwproces? Welke principes mogen niet ontbreken? 
  • Ons brouwproces: hoe gaan we aan de slag? Welk brouwproces volgen we samen met jou voor een brouwsel op maat? 
  • De Breinbrouwers: wie zijn de breinbrouwers? Wat is hun achtergrond? 

Ingrediënten?

Deze elementen nemen we mee in ons brouwproces. Ze voeden ons spel- en begeleidingsontwerp.

Motivatietheorie

Spel als een omgeving dat motiveert om te leren en groeien.
Dit is meer dan louter 'wat spelelementen' toevoegen om het leuker en aangenamer te maken.
We gaan actief aan de slag met de Zelfdeterminatie Theorie bij het ontwerpen van onze spellen en begeleidingen.

We stemmen ons spel- en begeleidingsdesign af op de drie psychologische basisnoden mee die een persoon nodig heeft om autonoom gecontroleerd gedrag te stellen: autonomie, betrokkenheid en competentie.

We vertalen deze elementen in de spelmechanismes (zie ook onze blog over motivatie).

Socio-constructivistische leerprincipes

We ontwerpen een krachtige leeromgeving in ons spel. We gaan uit van leren dat actief, constructief, samenwerkend, reflectief, gecontextualiseerd en intentioneel is. De lerende staat aan het stuur van het leerproces.
Het is een persoonlijk proces met leerdoelen én een sociaal proces: het is interactie met anderen.
Het vertrekpunt is een concrete, betekenisvolle ervaring. Deze wordt gedeeld, besproken en geanalyseerd met anderen.

Game design & gamification theory

Afhankelijk van de opdracht situeren ons eerder in gamification, serious games of game-based learning.
In ons spelontwerp gaan we aan de slag met vier elementen: de spelmechanismes, het verhaal, de esthethiek en technologie/spelmateriaal.
We spelen in op diverse spelertypes (vb. de socializer versus de achiever)

De gewenste inhoud

De doelstellingen onderliggend aan het spel vormen mee de basis in het spelontwerp. Dit zijn o.a. de doelstellingen van de opdrachtgever met dit product/dienst, de persoonlijke leerdoelen voor de spelers, de gewenste kennisconstructie van het team.

Een goede portie gekheid en speelsheid

Een spel moet vooral leuk zijn! Het moet een toffe ervaring bieden waarin we terug connecteren met ons jonge, speelse zelf.
We voegen in ons ontwerpproces daarom een goede portie gekheid en speelheid toe.

Brouwproces

Deze principes kenmerken ons brouwproces. We doorlopen deze bij onze eigen brouwsels én bij onze brouwsels op maat. 

004 - Brewing TankCreated with Sketch.

Iteratief ontwerpproces

Een brouwproces is een iteratief proces. We verwerven eerst inzicht in de doelstellingen: wat is de beoogde ervaring voor de spelers? Welke inzichten willen we meegeven? Hierna gaan we op zoek naar een goede speelse vertaling. We doorlopen verschillende ontwerpiteraties waarbij we op de cruciale ontwerp-sleutelmomenten afstemming tussen opdrachtgever en Breinbrouwerij voorzien. 

004 - Brewing TankCreated with Sketch.

Analyseren en synthetiseren

De afstemming met de gewenste inhoud en uitkomst is cruciaal. Dit start bij goed luisteren, vragen stellen, analyseren, synthetiseren en opnieuw vragen stellen.

004 - Brewing TankCreated with Sketch.

Interactie tussen spel & omgeving

Een spel is een puzzelstuk dat moet passen. Als deel van een begeleiding of leertraject, binnen de visie van de organisatie, aansluitend op de startpositie van de deelnemers,...
In het ontwerp wordt een vlotte transfer tussen het spel en het authentieke, dagelijkse leven voorzien. Dit is onmisbaar voor een duurzame implementatie van de spelinzichten in de omgeving waarin ze worden toegepast.

De Breinbrouwers

Boris Debeuf

Boris is de maker in chief van Breinbrouwerij. 

In 2016 startte hij met Escape Truck waar hij zijn out of the box mindset met een passie voor maken combineerde in mobiele spelinstallaties. Sindsdien werkte hij tal van producten en diensten uit waarin spel en techniek (CNC, lasercutting, 3D-print, Arduino programmering…) samenkomen. 

Zijn achtergrond als taalkundige, portfoliocoördinator innovatie (VDAB 2016-2022), opleiding als Customer Experience Architect (2022) en continue leergierigheid zorgen voor een verrassende combinatie van vaardigheden.

Binnen Breinbrouwerij zetten we samen onze jarenlange ervaring in spelontwerp, begeleiding en productie in om mensen, teams en organisaties te helpen groeien.

 

Nore De Grez

Nore is de groeiarchitect van Breinbrouwerij. 

In 2018 startte ze samen met Boris, Breinbrouwerij op. Ze brengt haar pedagogische achtergrond en ervaring in het jeugdwerk en als docente mee naar Breinbrouwerij. 

Haar ervaring in het begeleiden van groepen en leerprocessen zorgt voor een doordachte aanpak in de ontwikkeling van onze producten en diensten. Dit combineert ze met een stevig paar handen uit de mouwen, oog voor detail, een portie projectmanagement en een set coachende vaardigheden.

Binnen Breinbrouwerij zetten we samen onze jarenlange ervaring in spelontwerp, begeleiding en productie in om mensen, teams en organisaties te helpen groeien.