Talent @ play

Een game-based talentenworkshop

Op  zoek naar een dynamische workshop rond talenten die verbindend en motiverend werkt ?

In samenwerking met de Talent Coach ontwikkelden we de ‘talent@play‘ workshop.

In deze workshop vergroten we de impact van een talentenworkshop door te vertrekken vanuit een pedagogisch doordacht speldesign

Meer betrokkenheid

Sterkere beleving

Grote impact

De kracht van een helder talentenkader

In deze workshop werken we  met het eigen talentenmodel van De talent coach.

Dit model is opgebouwd uit 42 talenten, geclusterd over 6 kleuren.

De kleuren geven aan op welk gebied de talenten zich situeren:

Doordacht blauw : intellectueel gerichte talenten zoals bedachtzame keuzes maken, redeneervermogen, weetgierigheid, … 

Sprankelend geel: creatieve talenten zoals veel ideeën hebben, vernieuwend zijn, een oog voor vorm en esthetiek, graag unieke zaken creëren, … 

Warm groen : mensgerichte talenten , zoals zorgende, verbindende of luisterende vaardigheden, … 

Krachtig rood : ondernemende talenten zoals overtuigings- en beslissingskracht, initiatief nemen, groeigerichtheid,… 

Beheerst paars: organisatorische en administratieve talenten zoals orde en punctualiteit, praktische organisatie, … 

Down-to-earth oranje: praktische en uitvoerende talenten zoals fysieke kracht, handig zijn, technisch inzicht, praktische problemen oplossen, enz.

Met een doordacht speldesign

Deze workshop vertrekt vanuit een coöperatief spel waarbij je als team de krachten bundelt en taken verdeelt. 

De deelnemers gaan samen met een karavaan op weg langs de mythische zijderoute… Het is een tocht vol ontdekkingen, gevaren, belevenissen en verhalen. Elk heeft zo zijn eigen redenen om mee te gaan, elk heeft iets unieks te bieden of te delen. De reis biedt het gezelschap gedeelde ervaringen en inzichten.  

Game-based learning zorgt voor een krachtige leerervaring waarin deelnemers samen actief aan de slag gaan. De spelvorm wakkert nieuwsgierigheid op: dé trigger voor leren en innoveren. In de spelcontext kunnen deelnemers actief experimenteren met het inzetten van hun talenten. We maken de deelnemers op die manier warm om echt actief aan de slag te gaan met talenten. Dit zorgt nadien voor een krachtige transfer naar de realiteit. De spelervaring biedt deelnemers ook een taal aan om in verdere teamwerking op terug te komen en op in te spelen.

De Talent @ play workshop bestaat uit vier fases: 

Fase 1 - Ontdek het talentenkader

We starten het spel! 

Tijdens deze eerste spelfase maken de deelnemers kennis met het belang van talentgericht werken en het talentenkader. 

Samen construeren we het model en staan we stil bij de betekenis van de verschillende kleuren. 

Fase 2 - eigen en elkaars talenten ontdekken

Via verschillende opdrachten leren de deelnemers hun eigen en elkaars talenten  (her-)kennen. 

We staan stil bij de spelbeleving en ontdekken samen welke talenten zich in het team bevinden. 

Fase 3 - inzetten van talenten

Diverse opdrachten dagen deelnemers uit om gericht hun krachten te bundelen en slim taken te verdelen volgens ieders talent. 

In deze fase oefenen de deelnemers in het gericht inzetten van talenten via opdrachten. 

Fase 4: als team floreren

De spelervaring maakt de diversiteit aan talenten in team visueel zichtbaar. 

Dit overzicht is een uitgelezen vertrekpunt tot verder gesprek en exploratie. We vatten samen, staan stil en bekijken wat het team nodig heeft om te floreren. 

Na de workshop

 

De talenten laten verder leven? 

Na de workshop kunnen de deelnemers toegang krijgen tot een online leeromgeving waarin het kleurenmodel en de onderliggende talenten in meer detail toegelicht worden. 

Wat mag je verwachten?

Na deze workshop… 

hebben je medewerkers

heb je als leidinggevende

Interesse in de workshop Talent @ play ?

Interesse om talenten te verkennen in jouw team? Of misschien zit je nog met concrete vragen over onze talent @ play workshop?

Geef ons een seintje!