Talent @ play

Een game-based talentenworkshop

Op  zoek naar een dynamische workshop rond talenten die verbindend en motiverend werkt ?

In samenwerking met de Talent Coach ontwikkelden we de ‘talent@play‘ workshop.

In deze workshop vergroten we de impact van een talentenworkshop door te vertrekken vanuit een pedagogisch doordacht speldesign

Meer betrokkenheid

Sterkere beleving

Grote impact

De kracht van een helder talentenkader

In deze workshop werken we  met het eigen talentenmodel van De talent coach.

Dit model is opgebouwd uit 42 talenten, geclusterd over 6 kleuren.

De kleuren geven aan op welk gebied de talenten zich situeren:

Doordacht blauw : intellectueel gerichte talenten zoals bedachtzame keuzes maken, redeneervermogen, weetgierigheid, … 

Sprankelend geel: creatieve talenten zoals veel ideeën hebben, vernieuwend zijn, een oog voor vorm en esthetiek, graag unieke zaken creëren, … 

Warm groen : mensgerichte talenten , zoals zorgende, verbindende of luisterende vaardigheden, … 

Krachtig rood : ondernemende talenten zoals overtuigings- en beslissingskracht, initiatief nemen, groeigerichtheid,… 

Beheerst paars: organisatorische en administratieve talenten zoals orde en punctualiteit, praktische organisatie, … 

Down-to-earth oranje: praktische en uitvoerende talenten zoals fysieke kracht, handig zijn, technisch inzicht, praktische problemen oplossen, enz.

Met een doordacht speldesign

De Talent @ play workshop bestaat uit twee delen

Deel 1 - BELEEF

Spelenderwijs elkaars talenten ontdekken en inzetten via game based learning

Deze workshop vertrekt vanuit een coöperatief spel waarbij je als team de krachten bundelt en taken verdeelt.

Game-based learning zorgt voor een krachtige leerervaring waarin deelnemers samen actief aan de slag gaan. De spelvorm wakkert nieuwsgierigheid op: dé trigger voor leren en innoveren. In de spelcontext kunnen deelnemers actief experimenteren met het inzetten van hun talenten. We maken de deelnemers op die manier warm om echt actief aan de slag te gaan met talenten. Dit zorgt nadien voor een krachtige transfer naar de realiteit. De spelervaring biedt deelnemers ook een taal aan om in verdere teamwerking op terug te komen en op in te spelen.

Het team werkt in dit spel samen toe naar een gemeenschappelijk doel. Diverse opdrachten dagen deelnemers uit om gericht hun krachten te bundelen en slim taken te verdelen volgens ieders talent. Zo ontdekken deelnemers de kleur van hun eigen talenten en die van hun teamgenoten. De spelervaring maakt de diversiteit aan talenten in team dan ook visueel zichtbaar. Dit overzicht van aanwezige talenten is een uitgelezen vertrekpunt tot verder gesprek.

Deel 2 - BESPREEK

Stilstaan bij de talenten in het team en transfer naar de werkvloer

We vieren het succes van het team en spreken na.

We voorzien een scharniermoment waarin we de talenten bespreken die teamleden bij elkaar observeerden. Dit zorgt meteen voor een boost aan positieve energie in het team!

Op het einde van deze workshop gaat het team naar huis met een beter inzicht in de eigen talenten en die van de teamleden, meer begrip voor de verschillen in het team, en concrete handvaten om hierover in gesprek te gaan met elkaar.

Na de workshop

We laten de talenten verder leven …

Na de workshop krijgen de deelnemers toegang tot een online leeromgeving waarin het kleurenmodel en de onderliggende talenten in meer detail toegelicht worden. Daarin is ook een sneltest in PDF inbegrepen, waardoor ze hun eigen talenten nog specifieker kunnen in kaart brengen. We reiken in de leeromgeving ook nog enkele tips aan over hoe ze in het team verder aan de slag kunnen gaan met het talentenverhaal.

Wat mag je verwachten?

Na deze workshop… 

hebben je medewerkers

heb je als leidinggevende

Interesse in de workshop Talent @ play ?

Interesse om talenten te verkennen in jouw team? Of misschien zit je nog met concrete vragen over onze talent @ play workshop?

Geef ons een seintje!