vdab

Workshop VDAB: ervaar leidinggeven op afstand

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) organiseert jaarlijks een All Managers Meeting. Op het seminarie delen team leaders en managers best practices over uiteenlopende topics en bediscussiëren ze de uitdagingen die ze ondervinden eigen aan een steeds veranderende arbeidsmarktcontext.

We ontwikkelden een workshop op maat om de uitdagingen en oplossingen rond het thema ‘leidinggeven op afstand’ te verkennen.
Speciaal voor de workshop ontwikkelden we een 1-uur durende game experience, opgebouwd rond de uitdagingen die zich aandienen rond
zelfsturende teams en het managen van teams die geografisch verspreid zitten. In het workshopgedeelte verbonden we ervaringen die uit het spel naar voren waren gekomen met real-life casussen.